Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

1.Truy nhập và xem thông tin:

Để tra cứu các văn bản trong văn bản quy phạm pháp luật, bạn chỉ cần khởi động chương trình. Sau khi khởi động chương trình bạn sẽ thấy hiện ra trang tìm kiếm như trong hình 1.

 

Hình 1: Trang tìm kiếm.

Các nút phía trên cho phép xem các thông tin Viện Khoa học Pháp lý (Viện Khoa học Pháp lý), Nhóm phát triển (Nhóm phát triển). Danh sách các văn bản bạn thường xem (Trang thường dùng). Các thông tin liên quan đến phiên bản sắp tới (Phiên bản tới). Cập nhật thêm dữ liệu văn bản (Cập nhật dữ liệu). Xem hướng dẫn sử dụng (Trợ giúp), hoặc chuyển sang hệ thống văn bản tiếng Anh (English).

Phía bên trái là một menu điều hướng dựa theo các thuộc tính của văn bản như: Lĩnh vực pháp luật, Cơ quan ban hành, Loại văn bản, Năm ban hành, Phạm vi điều chỉnh, Người ký. Người sử dụng sẽ dựa vào menu điều hướng này để xem các văn bản quy phạm pháp luật dựa theo các thuộc tính văn bản đó. Hoặc có thể dùng biểu mẫu tìm kiếm nâng cao để tìm ra văn bản quy phạm pháp luật cụ thể.

1.1. Tìm toàn văn

-         Trong trang Tìm kiếm, bạn có thể tìm các văn bản chứa một cụm từ nào đó trong nội dung (đây là kiểu tìm toàn văn), hoặc tổ hợp logic của nhiều cụm từ.

-         Tìm một cụm từ: Ví dụ nếu bạn gõ vào đầu tư nước ngoài và nhấn nút Tìm kiếm thì chương trình sẽ tìm tất cả các văn bản mà trong nội dung có chứa cụm từ "đầu tư nước ngoài". Lưu ý rằng phạm vi tìm chỉ là nội dung văn bản, chương trình sẽ không tìm cụm từ này trong các thuộc tính khác của văn bản (chẳng hạn như trong trích yếu). Để tìm chính xác cụm từ cần tìm kiếm phải được đặt trong “nháy kép”, ví dụ: “đầu tư nước ngoài

-         Tìm theo tổ hợp logic: Bạn có thể tìm một tổ hợp logic nhiều cụm từ với các phép toán logic AND (và), OR (hoặc). Ví dụ nếu bạn gõ vào đầu tư nước ngoài AND điện tử thì chương trình sẽ tìm tất cả các văn bản có chứa cả hai cụm từ "đầu tư nước ngoài" và "điện tử". Phép toán OR cũng tương tự như vậy.

Ví dụ tìm toàn văn: Bạn gõ vào cụm từ đầu tư nước ngoài AND điện tử như trong hình 2

 

Hình 2: Tìm toàn văn.

Sau khi nhấn nút Tìm kiếm, bạn sẽ nhận được kết quả tìm như trong hình 3. Chương trình tìm thấy các văn bản trong nội dung có chứa cả hai cụm từ "đầu tư nước ngoài" và "điện tử".

 

Hình 3: Kết quả tìm kiếm toàn văn.

1.2. Tìm kiếm theo thuộc tính văn bản

Trang này cho phép tìm kiếm theo một hoặc nhiều thuộc tính của văn bản quy phạm pháp luật. Chương trình sẽ tìm các văn bản thoả mãn tất cả các điều kiện đặt ra cho mỗi thuộc tính. Những thuộc tính này gồm có:

-         Tìm toàn văn: Hệ thống sẽ so sánh toàn bộ nội dung của văn bản gồm cả: Tiêu đề, trích yếu,..... với đoạn văn bản nhập trong ô này.

-         Loại văn bản: Bạn có thể chọn loại văn bản (như Bộ Luật, Chỉ thị, Công văn,...) bằng cách nhấn vào nút mũi tên xuống và chọn mục thích hợp trong danh sách (xem hình 4).

 

Hình 4: Chọn loại văn bản.

-         Số ký hiệu: Bạn gõ đây vào số ký hiệu đầy đủ của văn bản (ví dụ 36/CP, 11/TC-TCT) hoặc chỉ một phần của số ký hiệu (ví dụ 36/, TC-TCT). Chương trình sẽ tìm các văn bản mà trong số ký hiệu có chứa dãy ký tự bạn gõ vào.

-         Trích yếu: Chương trình sẽ tìm các văn bản mà trong trích yếu có chứa dãy ký tự bạn gõ vào. Một số ví dụ: xuất nhập khẩu, thuế, bảo hiểm xã hội. Trong dãy ký tự này có thể chứa dấu sao (*) để chỉ ra tại đó có thể có một dãy ký tự bất kỳ.

Chẳng hạn nếu bạn gõ vào xuất * nhập khẩu thì chương trình tìm thấy cả những văn bản có trích yếu chứa cụm từ xuất, nhập khẩu và cụm từ xuất khẩu, nhập khẩu hoặc nhập khẩu (nếu bạn chỉ đưa vào cụm từ “xuất nhập khẩu” thì chương trình sẽ chỉ tìm thấy những văn bản có trích yếu chứa cụm từ xuất nhập khẩu).

-         Lĩnh vực pháp luật: Bạn có thể chọn các Lĩnh vực pháp luật đã được liệt kê sẵn trong danh mục.

-         Chế định luật: Cũng như thuộc tính “Lĩnh vực pháp luật”, bạn có thể chọn các chế định luật đã được liệt kê sẵn trong danh mục.

-         Cơ quan ban hành: Cũng tương tự như với thuộc tính “Trích yếu văn bản”, chương trình sẽ tìm những văn bản có cơ quan ban hành chứa cụm từ bạn gõ vào đây. Ví dụ thủ tướng chính phủ, quốc hội, bộ tài chính... (chữ thường hay chữ hoa đều được). Lưu ý rằng nếu bạn gõ vào từ chính phủ thì sẽ tìm thấy cả những văn bản do Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ... ban hành. Nếu chỉ muốn tìm những văn bản do Chính phủ ban hành, bạn có thể đưa cụm từ cần tìm trong dấu nháy kép (ví dụ “Chính phủ”). Hoặc bạn cũng có thể chọn cơ quan ban hành có sẵn trong danh mục (hình 5).

 

Hình 5: Chọn cơ quan ban hành văn bản.

-         Người ký (họ và tên): Tương tự như thuộc tính “Lĩnh vực pháp luật”, bạn có thể chọn họ và tên người ký văn bản đã được liệt kê sẵn trong danh mục.

-         Ngày ban hành: Bạn có thể giới hạn chỉ tìm những văn bản được ban hành trước hoặc sau một thời điểm nào đó, hoặc trong một khoảng thời gian nào đó. Dạng thời gian có thể gõ vào ở đây phải theo đúng định dạng đầy đủ ngày-tháng-năm (dd/mm/yyyy). Bạn phải dùng dấu gạch chéo (/) khi gõ ngày tháng. Cách gõ thời gian hợp lệ: 25/12/1990.

Chương trình sẽ không hiểu đúng khi bạn viết thời gian không đầy đủ.

-         Chọn kiểu sắp xếp kết quả: Bạn có thể sắp xếp kết quả (danh sách các văn bản tìm được) theo Ngày ban hành, Loại văn bản, Cơ quan ban hành, Số ký hiệu hoặc Trích yếu. Các văn bản sẽ được xếp theo thứ tự abc căn cứ theo thuộc tính Loại văn bản, nếu sắp xếp theo Ngày ban hành: khi đó văn bản mới được xếp lên trên, văn bản cũ xuống dưới (xem hình 6).

 

Hình 6: Chọn kiểu sắp xếp.

 Ví dụ tìm kiếm văn bản:  Đặt điều kiện tìm kiếm văn bản. Dưới đây là một số ví dụ:

1.      Giả sử bạn muốn tìm văn bản do Chính phủ ban hành có số ký hiệu là 29/

Bạn có thể sắp xếp kết quả theo một trong các thuộc tính: Ngày ban hành, Loại văn bản Cơ quan ban hành, Số ký hiệu hoặc Trích yếu. Bạn cũng có thể yêu cầu sắp xếp kết quả tìm kiếm theo chiều tăng hay chiều giảm.

Trang tìm kiếm được điền như hình 7.

Hình 7: Ví dụ tìm kiếm văn bản.

Sau khi nhấn nút Tìm kiếm, bạn nhận được kết quả như trong hình 8.

 

Hình 8: Kết quả tìm kiếm văn bản.

2.      Giả sử bạn muốn tìm những công văn do Bộ Tài chính ban hành trong khoảng thời gian từ đầu năm 1990 đến hết tháng 3 năm 1998 mà trong trích yếu có chứa từ "thuế". Kết quả tìm được cần sắp xếp theo ngày ban hành và theo thứ tự giảm.

Trang tìm kiếm được điền như sau (hình 9)

 

Hình 9: Ví dụ tìm kiếm văn bản.

Sau khi nhấn nút Tìm kiếm, bạn nhận được kết quả như trong hình 10. Chương trình đã tìm thấy các văn bản thoả mãn các điều kiện đặt ra.

 

Hình 10: Kết quả tìm kiếm văn bản.

3.      Giả sử bạn muốn tìm những văn bản do Quốc hội ban hành trong khoảng từ năm 1970 đến năm 1999 trong trích yếu của văn bản có đề cập đến vấn đề hình sự, kết quả cần được sắp xếp theo ngày ban hành và theo thứ tự giảm dần.

Các điều kiện tìm kiếm được điền như sau (hình 11):

 

Hình 11: Ví dụ tìm kiếm văn bản.

Sau khi nhấn nút Tìm kiếm, bạn nhận được kết quả là các văn bản như trong hình 12

 

Hình 12: Kết quả tìm kiếm văn bản.

1.3. Xem nội dung và thông tin về văn bản

-         Trở lại hình 10 ở trang trước, ta thấy chương trình đã tìm thấy một số văn bản. Danh sách các văn bản này được phân thành 5 trang, mỗi trang chứa tối đa 10 văn bản để người dùng đọc thuận tiện hơn (không phải cuộn văn bản nhiều quá). Bạn có thể chuyển giữa các trang này bằng cách nhấn vào các số từ 1 đến 5 ở trên đầu hoặc ở cuối danh sách. Nếu bạn muốn sửa điều kiện tìm kiếm và tìm tiếp bạn có thể nhấn vào mục Tìm kiếm nâng cao. Bạn cũng có thể quay lại trang tìm kiếm bằng cách nhấn nút Back, nhưng nút này mỗi lần chỉ lùi 1 trang, còn mục Tìm kiếm nâng cao sẽ quay lại đúng ngay trang tìm kiếm.

-         Xem nội dung văn bản: Để xem nội dung chi tiết của văn bản, bạn nhấn vào tiêu đề văn bản đó (dòng đầu tiên của mỗi mục, được in đậm và gạch dưới). Chẳng hạn khi bạn nhấn vào dòng Thông tư 09/2005/TT-BTC ngày 28-01-2005 sẽ hiện ra nội dung công văn này như trong hình 13 dưới đây.

 

Hình 13: Nội dung của văn bản.

-         Xem thông tin chi tiết: Để xem thông tin về các thuộc tính khác của văn bản như người ký, ngày hết hiệu lực, phạm vi điều chỉnh, các văn bản có liên quan... bạn nhấn vào mục thông tin chi tiết.

-         Nếu bạn nhấn vào dòng thông tin chi tiết của Hiến pháp năm 1980 thì sẽ hiện ra những thông tin như trong hình 14.

 

Hình 14: Thông tin chi tiết của văn bản

Trong hình 14 là những thông tin chi tiết của Hiến pháp năm 1980. Bạn có thể xem các văn bản liên quan là Hiến pháp năm 1960 và Hiến pháp năm 1992 (xem nội dung hoặc xem thông tin) bằng cách nhấn vào các mục tương ứng giống như ở trang kết quả tìm kiếm.

Để xem mối quan hệ của văn bản hiện tại ta kích chuột vào Lược đồ. (Hình 15). Trong biểu mẫu Lược đồ, hệ thống sẽ liệt kê ra các văn bản có liên quan như: Văn bản thay thế, văn bản dẫn chiếu, văn bản căn cứ (xem nội dung hoặc xem mối quan hệ của văn bản) bằng cách nhấn vào các mục tương ứng giống như đã nêu ở trên.

 

Hình 15: Lược đồ của văn bản.

Chú ý:

-         Trong biểu mẫu tìm kiếm, hệ thống hỗ trợ nhiều điều kiện tìm kiếm, ta có thể nhập một hoặc nhiều điều kiện để tìm kiếm, để tìm kiếm có độ chính xác cao thì ta nhập nhiều điều kiện tìm kiếm cùng lúc.

2. Chức năng của menu phân loại.

·        Hệ thống đã hỗ trợ sẵn danh sách các văn bản được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Lĩnh vực pháp luật, Cơ quan ban hành, Loại văn bản, Năm ban hành, Phạm vi điều chỉnh, Người ký. Người sử dụng chỉ kích chuột vào tiêu chí phân loại cần quan tâm để xem danh sách các văn bản thuộc tiêu chí đó

3.       In văn bản

·        Để in văn bản đang xem, bạn cần có máy in đang ở trạng thái sẵn sàng, kích vào nút In văn bản phía trên nội dung của văn bản để in văn bản đó

4.       Xem lược đồ các văn bản liên quan.

·        Để xem các văn bản khác có mối quan hệ với văn bản hiện thời như văn bản căn cứ, văn bản dẫn chiếu…..kích vào nút Lược đồ.

5.       Cách lưu tạo, xem, xóa trang thường dùng.

·        Trong khi xem văn bản nếu ta cảm thấy văn bản này cần xem lại và muốn lưu nó vào một chỗ để tiện cho việc xem lại sau này thì ta chỉ việc lưu văn bản đó vào mục Trang thường dùng.

·        Để lưu văn bản đang xem vào trong danh sách các trang thường dùng, rất đơn giản bạn chỉ việc kích vào nút Thêm vào trang thường dùng.

·        Để xem văn bản trong danh sách các văn bản đã lưu trong trang thường dùng ta kích vào Trang thường dùng hệ thống sẽ liệt kê ra các văn bản ta đã lưu trước đây.

·        Để xoá một văn bản ra khỏi danh sách trang thường dùng, ta chỉ việc đánh dấu nó và kích Xoá.

6.       Tạo ghi chú khi xem văn bản.

·        Thông thường trong những lúc xem văn bản người sử dụng thường muốn viết lại những ghi chú cho văn bản đó, vậy bạn có thể viết ghi chú cho văn bản khi đang xem bằng các kích vào nút Ghi chú để viết.

7.       Chức năng cập nhật dữ liệu.

·        Đây là một chức năng hết sức quan trọng, chức năng này sẽ giúp người sử dụng cập nhật thêm các văn bản quy phạm pháp luật mới vào hệ thống của mình.

·        Để có thể cập nhật thêm văn bản quy phạm pháp luật, bạn cần có một file dữ liệu với định dạng *.zexp. Làm thế nào để có được tệp dữ liệu này, bạn hãy liên hệ với Viện Khoa học Pháp lý hoặc truy nhập vào Website của Viện (www.ilr-moj.ac.vn) để tải xuống tệp dữ liệu này.

·        Sau khi có được file dữ liệu trên, bạn kích vào Cập nhật dữ liệu, kích Browser để trỏ đến tệp dữ liệu bạn đang có, rồi ấn cập nhật.

·        Nếu cập nhật dữ liệu thành công hoặc không thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo cho bạn biết. Nếu cập nhật dữ liệu thành công ngay sau đó bạn có thể khai thác dữ liệu mới đó một cách bình thường.