Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

 
Nội dung | Lược đồ
 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại văn bản Thông tư
Số ký hiệu 97/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Chức danh Thứ trưởng
Ngày ban hành 16/10/2006
Ngày đăng công báo 28/10/2006
Ngày có hiệu lực 12/11/2006
Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực pháp luật
Chế định pháp luật
Phạm vi điều chỉnh: Toàn quốc
Nguồn trích: Công báo số 57 & 58 - 10/2006
Văn bản căn cứ: Pháp lệnh Phí và lệ phí     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 38/2001/PL-UBTVQH10
 • Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 • Ngày ban hành : 28/08/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2002
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 57/2002/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2002
Văn bản thay thế Thông tư Hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 71 /2003/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực : 29/08/2003
Quyết định Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng Cảng cá Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 01/2003/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 06/01/2003
 • Ngày có hiệu lực : 21/01/2003
Quyết định Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng Bến Đầm và cảng Côn Đảo-Vũng Tàu     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 74/2004/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 16/09/2004
Quyết định Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 56/2005/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 08/08/2005
 • Ngày có hiệu lực : 05/09/2005
Quyết định Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 57/2000/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 20/04/2000
 • Ngày có hiệu lực : 05/05/2000
Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 112/2000/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 21/11/2000
 • Ngày có hiệu lực : 05/05/2000
Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 77/2002/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 10/09/2002
 • Ngày có hiệu lực : 25/09/2002
Quyết định Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 54/2005/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 04/08/2005
 • Ngày có hiệu lực : 27/08/2005
Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 93/2002/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 21/10/2002
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2003
Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 03/2001/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 11/01/2001
 • Ngày có hiệu lực : 26/01/2001
Quyết định Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 83/2000/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 29/05/2000
 • Ngày có hiệu lực : 14/06/2000
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC Ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 95/2001/QĐ-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 01/10/2001
 • Ngày có hiệu lực : 16/10/2001
Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 55/1998/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 20/04/1998
 • Ngày có hiệu lực : 05/05/1998
Văn bản dẫn chiếu: Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 57/2002/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2002
Thông tư Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 63/2002/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 24/07/2002
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2002
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 45/2006/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 25/05/2006
 • Ngày có hiệu lực : 18/06/2006
Pháp lệnh Phí và lệ phí     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 38/2001/PL-UBTVQH10
 • Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 • Ngày ban hành : 28/08/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2002
Văn bản sửa đổi: Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 89/2003/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 17/09/2003
 • Ngày có hiệu lực : 07/10/2003