Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

 
Nội dung | Lược đồ
 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Loại văn bản Thông tư
Số ký hiệu 69/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Chức danh Thứ trưởng
Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày đăng công báo 21/08/2006
Ngày có hiệu lực 05/09/2006
Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực pháp luật
Chế định pháp luật
Phạm vi điều chỉnh: Toàn quốc
Nguồn trích: Công báo số 63 & 64 - 08/2006
Văn bản căn cứ: Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 17/2006/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 27/01/2006
 • Ngày có hiệu lực : 27/02/2006
Nghị định Về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 187/2004/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực : 10/12/2004
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 116/2004/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 07/12/2004
Nghị định Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 197/2004/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực : 23/12/2004
Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 77/2003/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 01/07/2003
 • Ngày có hiệu lực : 31/07/2003
 • Ngày hết hiệu lực : 21/12/2008
Luật Đất đai     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 13/2003/QH11
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành : 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực : 01/07/2004
Văn bản dẫn chiếu: Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 116/2004/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 07/12/2004
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 114/2004/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 26/11/2004
 • Ngày có hiệu lực : 16/12/2004
Quyết định Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 188/2004/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực : 09/12/2004
Nghị định Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 197/2004/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực : 23/12/2004
Văn bản sửa đổi: Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 116/2004/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 07/12/2004