Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

 
Nội dung | Lược đồ
 Về thi hành Luật Đất đai
Loại văn bản Nghị định
Số ký hiệu 181/2004/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Phan Văn Khải
Chức danh Thủ tướng
Ngày ban hành 29/10/2004
Ngày đăng công báo
Ngày có hiệu lực 16/11/2004
Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực pháp luật Đất đai
Chế định pháp luật
Phạm vi điều chỉnh: Toàn quốc
Nguồn trích: C
Văn bản căn cứ: Luật Tổ chức Chính phủ     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 32/2001/QH10
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành : 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực : 07/01/2002
Luật Đất đai     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 13/2003/QH11
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành : 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực : 01/07/2004
Văn bản thay thế Nghị định Về quản lý và sử dụng đất đô thị     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 88/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 17/08/1994
 • Ngày có hiệu lực : 15/10/1993
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 11/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 24/01/1995
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/1995
Nghị định Về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 163/1999/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/11/1999
 • Ngày có hiệu lực : 01/12/1999
Nghị định Ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 64/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 27/09/1993
 • Ngày có hiệu lực : 15/10/1993
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 66/2001/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 28/09/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/10/2001
Nghị định Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 68/2001/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 01/10/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/10/2001
Nghị định Về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 09/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 12/02/1996
 • Ngày có hiệu lực : 12/02/1996
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 79/2001/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 01/11/2001
 • Ngày có hiệu lực : 16/11/2001
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 85/1999/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 28/08/1999
 • Ngày có hiệu lực : 13/09/1999
Nghị định Về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 04/2000/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 11/02/2000
 • Ngày có hiệu lực : 26/02/2000
Nghị định Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 17/1999/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 29/03/1999
 • Ngày có hiệu lực : 13/04/1999
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/CP ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 69/2000/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 20/11/2000
 • Ngày có hiệu lực : 05/12/2000
Văn bản sửa đổi: Nghị định Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 60/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực : 05/07/1994
Nghị định Về mua bán và kinh doanh nhà ở     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 61/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực : 05/07/1994
Nghị định Về quản lý tài sản Nhà nước     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 14/1998/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 06/03/1998
 • Ngày có hiệu lực : 22/03/1998
Nghị định Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/08/1998 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 25/1999/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 19/04/1999
 • Ngày có hiệu lực : 04/05/1999
Nghị định Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 73/1999/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 19/08/1999
 • Ngày có hiệu lực : 19/09/1999
Nghị định Về đăng ký giao dịch bảo đảm     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 08/2000/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 10/03/2000
 • Ngày có hiệu lực : 25/03/2000
 • Ngày hết hiệu lực : 09/12/2010
Nghị định Về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 38/2003/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 15/04/2003
 • Ngày có hiệu lực : 22/05/2003