Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

 
Nội dung | Lược đồ
 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số ký hiệu 09/2003/TTLT/BYT-BTC-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Bộ Tài chính
Bộ Nội vụ
Người ký Trần Thị Trung Chiến
Nguyễn Sinh Hùng
Đỗ Quang Trung
Chức danh Bộ trưởng
Bộ trưởng
Bộ trưởng
Ngày ban hành 29/09/2003
Ngày đăng công báo 02/11/2003
Ngày có hiệu lực 17/11/2003
Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực pháp luật
Chế định pháp luật
Phạm vi điều chỉnh: Toàn quốc
Nguồn trích: Công báo số 176 - 11/2003
Văn bản căn cứ: Quyết định Quyết định của thủ tướng chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 155/2003/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực : 01/07/2003
Văn bản thay thế Thông tư liên tịch Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính - Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 07/2003/TTLT/BTC-BNV-BYT
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Bộ Nội vụ
  Bộ Y tế
 • Ngày ban hành : 15/01/2003
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2003
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 150/LB-TT
 • Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
  Bộ Tài chính
  Bộ Y tế
 • Ngày ban hành : 16/04/1996
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/1996
Văn bản dẫn chiếu: Lệnh Về việc công bố Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 14/2002/L-CTN
 • Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước
 • Ngày ban hành : 16/07/2002
 • Ngày có hiệu lực : 16/07/2002
Quyết định Về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năng 2001- 2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 168/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 30/10/2001
 • Ngày có hiệu lực : 15/11/2001
Quyết định Về phát triển kinh tế-xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001-2005     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 186/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 07/12/2001
 • Ngày có hiệu lực : 22/12/2001
Quyết định Quyết định của thủ tướng chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 155/2003/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực : 01/07/2003
Quyết định Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 794/TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 05/12/1995
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/1996
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 150/LB-TT
 • Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
  Bộ Tài chính
  Bộ Y tế
 • Ngày ban hành : 16/04/1996
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/1996
Văn bản sửa đổi: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 80/2001/TTLT/BTCCBCP-BTC-BYT
 • Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
  Bộ Tài chính
  Bộ Y tế
 • Ngày ban hành : 05/12/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/07/2001