Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

 
Nội dung | Lược đồ
 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số ký hiệu 80/2003/TTLT/BNN-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Tài chính
Người ký Bùi Bá Bổng
Trần Văn Tá
Chức danh Thứ trưởng
Thứ trưởng
Ngày ban hành 03/09/2003
Ngày đăng công báo
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực pháp luật
Chế định pháp luật
Phạm vi điều chỉnh: Toàn quốc
Nguồn trích:
Văn bản căn cứ: Quyết định Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 178/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 12/11/2001
 • Ngày có hiệu lực : 27/11/2001
Văn bản dẫn chiếu: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 109/2000/TTLT/BNN-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 20/10/2000
 • Ngày có hiệu lực : 20/10/2000
Quyết định Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 178/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 12/11/2001
 • Ngày có hiệu lực : 27/11/2001
Quyết định Sửa đổi bổ sung Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia Dự án Khu vực lâm nghiệp và qun lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai Theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 28/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 09/03/2001
 • Ngày có hiệu lực : 09/03/2001
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 25/2002/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 21/03/2002
 • Ngày có hiệu lực : 21/03/2002
Nghị định Về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 163/1999/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/11/1999
 • Ngày có hiệu lực : 01/12/1999
Quyết định Về chính sách huởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 162/1999/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 07/08/1999
 • Ngày có hiệu lực : 22/08/1999
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2000/QĐ-TTg, ngày 11/12/2000 và Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)"     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 47/2001/TT-BNN/CS
 • Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Ngày ban hành : 19/04/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2001
Thông tư Hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 346/1998/TT-TCĐC
 • Cơ quan ban hành: Tổng cục Địa chính
 • Ngày ban hành : 16/03/1998
 • Ngày có hiệu lực : 16/03/1998
Quyết định Về chính sách quản lý và sử dụng rừng trồng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình lương thực thế giới (PAM)     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 145/1998/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 15/08/1998
 • Ngày có hiệu lực : 30/08/1998
Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 43/2002/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 07/05/2002
 • Ngày có hiệu lực : 07/05/2002
Nghị định Ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 01/CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 04/01/1995
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/1995
Thông tư Hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 63/1999/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 07/06/1999
 • Ngày có hiệu lực : 05/05/1999
Quyết định Về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo Hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF)     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 141/2000/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 11/12/2000
 • Ngày có hiệu lực : 26/12/2000