Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

 
Nội dung | Lược đồ
 Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội
Loại văn bản Thông tư
Số ký hiệu 29/2003/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Chức danh Thứ trưởng
Ngày ban hành 14/04/2003
Ngày đăng công báo
Ngày có hiệu lực 01/01/2003
Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực pháp luật
Chế định pháp luật
Phạm vi điều chỉnh: Toàn quốc
Nguồn trích: Công báo điện tử
Văn bản căn cứ: Quyết định Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 78/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/05/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/06/2001
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 179/2002/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực : 31/12/2002
Văn bản dẫn chiếu: Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 73/2001/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 30/08/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/06/2001
Quyết định Về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 192/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 17/12/2001
 • Ngày có hiệu lực : 02/01/2002
Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 02/2003/TT-BTC
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành : 09/01/2003
 • Ngày có hiệu lực : 01/01/2003
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 179/2002/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực : 31/12/2002
Quyết định Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 78/2001/QĐ-TTg
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/05/2001
 • Ngày có hiệu lực : 01/06/2001
Nghị định Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.     [Thông tin chi tiết]
 • Số ký hiệu: 10/2002/NĐ-CP
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành : 16/01/2002
 • Ngày có hiệu lực : 31/01/2002