Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Tìm kiếm nâng cao

  
Tìm toàn văn   
Loại văn bản  
Số ký hiệu   
Trích yếu   
Chế định pháp luật    Chọn
Lĩnh vực pháp luật    Chọn
Cơ quan ban hành    Chọn
Người ký    Chọn
Ngày ban hành   
đến   
(định dạng: dd/mm/yyyy - vd: 20/10/2003)
Sắp xếp   
  
 
    

Các văn bản mới nhất của tỉnh.
STT  Tiêu đề 
1 dummy Chỉ thị 27/CT-UBND ngày 20-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học tỉnh Đồng Nai trong năm học 2012 - 2013

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
2 dummy Quyết định 2233/QĐ-UBND ngày 13-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • QUYẾT ĐỊNH Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (Phạm vi điều chỉnh: Cù lao Cỏ, quy mô khoảng 4,8 ha)

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
3 dummy Quyết định 2229/QĐ-UBND ngày 13-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa (Địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và cửa hàng trưng bày sản phẩm với quy mô diện tích khoảng 1.450m2)

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
4 dummy Quyết định 2232/QĐ-UBND ngày 13-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
5 dummy Quyết định 2093/QĐ-UBND ngày 02-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
6 dummy Quyết định 2096/QĐ-UBND ngày 02-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
7 dummy Quyết định 2085/QĐ-UBND ngày 01-08-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2012 (đợt 01)

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
8 dummy Quyết định đính chính 2060/QĐĐC-UBND ngày 31-07-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
9 dummy Quyết định 2019/QĐ-UBND ngày 27-07-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015”

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai
    
10 dummy Quyết định 1755/QĐ-UBND ngày 02-07-2012     [Thông tin chi tiết]
 • Về việc công bố dịch heo tai xanh tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 • Cơ quan ban hành:
 • Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai